MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

Misyon

Beşiri Kaymakamlığı; şeffaflık, hesap verilebilirlik, doğruluk, etik yönetim ilkelerine uygunluk, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve evrensel insan hakları değerleri gibi genel ilkelere dayalı olarak vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve diğer kamu hizmet alanlarında en iyi hizmeti almasını sağlamayı görev edinmiştir.

 

Vizyon

İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en üst seviyelere gelmesini, güvenli ve huzurlu bir ortamı, bilgi toplumuna geçişi, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit şekilde pay almalarını, çocuklarımızın daha iyi eğitim ve öğretime kavuşmalarını, kaliteli sağlık hizmetini, fakru zaruret içindeki vatandaşlarımıza her türlü yardım hizmetlerini sağlamak; tüm bu hizmetleri yürütürken hukuk devleti ilkesi ve toplum kalite yönetimini dikkate alarak insan onuruna yaraşır ve vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetini sunarak örnek bir ilçe olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

üHukuka Uygunluk
üDemokrasi
üİnsan Haklarına Saygı
üToplumsal Değerlere Saygı
üGüvenilirlik
üEşitlik
üÇağdaşlık
üAlenilik
üKatılımcılık
üHızlı ve Nitelikli Hizmet
üPaylaşım
üEtkinlik
üVerimlilik
üUlaşılabilirlik
üİnsan Odaklılık
üSürekli Gelişim
üÖncülük
üİşbirliğine Açıklık
üUzmanlık
üHesap Verilebilirlik
üÇevreye Duyarlılık