ÜLKEMİZİN GELECEK 5 YILINI BİRLİKTE PLANLAYALIM
Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı
çalışmalarımız başlamıştır. Bu kapsamda, geniş katılımlı özel ihtisas komisyonları çalışmaları
yapılmaktadır. Aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve
plana yansıtmak amacıyla http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinde bir anket
çalışması düzenlenmiştir.
Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.
Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla
paylaşılmayacaktır.
Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.